top of page

Dasar Privasi

Dasar privasi ini menerangkan bagaimana HariGaji Sdn Bhd ("HariGaji", "kami", "kami", atau "kami") mengumpulkan maklumat peribadi anda, bagaimana ia digunakan, bagaimana anda dapat mengakses maklumat anda dan membuat pembetulan, dan bagaimana anda dapat hubungi Kami. Dasar Privasi dibuat bersama dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010.

Kami mengharapkan anda memberi kami data yang tepat yang akan memastikan kami dapat memberikan perkhidmatan kami kepada anda dengan berkesan.

Pengumpulan dan penggunaan

Kami mengumpulkan maklumat anda dari anda, majikan anda dan pihak ketiga yang berkaitan sama ada secara langsung atau melalui platform seperti laman web atau e-mel. Kami menggunakan data peribadi anda untuk tujuan berikut:

  1. Untuk membuat akaun baru

  2. Untuk menghubungi anda mengenai masalah yang mungkin anda hadapi dengan produk kami

  3. Untuk tujuan pemasaran sekiranya terdapat ciri produk baru

  4. Untuk perubahan pada Dasar Privasi ini

Yang mempunyai akses

Anggota HariGaji dan majikan anda mempunyai akses ke data peribadi anda. Ini untuk memastikan kita dapat memenuhi kewajipan kita mengikut kontrak kita. Kami tidak menjual atau menyewakan maklumat anda kepada pihak lain.

Cara data anda dilindungi

Kami akan melakukan usaha yang wajar untuk melindungi data peribadi anda yang ada di tangan kami atau kawalan kami dengan membuat pengaturan keselamatan yang munasabah untuk mengelakkan akses, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa tanpa izin. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin keselamatan data peribadi yang mungkin kami kumpulkan dari atau tentang anda.

Berapa lama kami menyimpan data anda

Data anda disimpan selagi anda menggunakan HariGaji dan akan dikeluarkan dari pangkalan data kami apabila kontrak dengan majikan anda tamat.

Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar privasi atau membuat penyesuaian terhadap data yang dapat kami akses mengenai anda, hubungi kami di support@harigaji.com Dasar privasi ini mungkin berubah dari semasa ke semasa dan kami akan terus memperbaharui pengguna kami.

bottom of page