top of page

Testimoni Pelanggan

Sertai majikan yang mengubah kehidupan orang ramai, dengan memberikan kebebasan kewangan kepada pekerja mereka.

Siti binti Mohammad~ 

"Impak perkhidmatan ini pastinya telah mengubah prestasi kerja kami kerana ramai pekerja kami lebih berazam untuk bekerja lebih keras. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Harigaji kerana memperkenalkan kami dengan perkhidmatan mereka." 

Syed Ahmed~

“HariGaji adalah satu platform yang baik dengan menunjukkan betapa pentingnya ia dalam membantu pekerja dari segi kewangan apabila mereka mengalami krisis dan turut membakar semangat.”

Yusuf Ali~

"Penyelesaian kewangan ini telah membantu pekerja mengakses kecairan dalam beberapa bentuk, supaya mereka mempunyai akses kepada wang 24/7, tanpa mempunyai sebarang prasangka atau ketakutan atau sebarang jenis risiko dieksploitasi" 

Adilah Bin Abdullah~

"Impak EWA yang luar biasa: menghidupkan semula syarikat yang kami dahulu jangka tidak dapat dipulihkan oleh sebab pandemik. Kami peluang daripada HariGaji dan hasilnya amat memuaskan"

Cho Lee~

"Kami amat kagum dengan perubahan positif yang ditunjukkan dalam syarikat kami setelah mengaplikasikan EWA. Ribuan terima kasih kepada mereka yang telah memperkenalkan perkhidmatan tersebut kepada kami"

Siti Sarah Binti Yahaya~

"Walaupun prestasi kerja tidak meningkat seperti yang saya fikirkan, tetapi pasti ada kesan terhadap apa yang dilakukan penyelesaian kewangan ini kepada syarikat"

bottom of page