top of page

Syarat Penggunaan

Aplikasi Mudah Alih, Laman web (www.harigaji.com) dan maklumat dan perkhidmatan yang ditawarkan pada platform ini kepada anda tertakluk kepada Syarat Penggunaan berikut. Aplikasi Mudah Alih dan Laman akan secara kolektif disebut sebagai "Platform". Dengan mengakses atau menggunakan Platform atau perkhidmatan kami, anda terikat dengan Syarat Penggunaan ini. Sekiranya pada bila-bila masa anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan, anda mesti segera menghentikan penggunaan Platform kami.

1. Penerangan mengenai perkhidmatan kami
a. Gambaran keseluruhan perkhidmatan kami
HariGaji menyediakan platform kepada pengguna untuk mengesan gaji mereka dari semasa ke semasa dan mengakses sebahagian daripada gaji yang mereka peroleh ("akses gaji yang diterima") berdasarkan hari kerja mereka yang lengkap disamping ciri tambahan. Semua ini dilakukan dalam koordinasi dan dengan persetujuan pihak atasan anda yang akan berkongsi dengan kami data anda (baca lebih lanjut mengenai ini dalam Dasar Privasi kami) yang diperlukan agar perkhidmatan kami dapat diberikan. Setelah mendaftar, kami akan menggunakan data yang diberikan mengenai anda dari anda atau majikan anda untuk memberi anda Nama Pengguna dan Kata Laluan. Kata Laluan boleh diubah setelah log masuk pertama anda ke Aplikasi Mudah Alih.

b. Mengakses gaji yang diperoleh
Dengan bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, anda bersetuju agar majikan anda memotong jumlah pengeluaran anda untuk bulan tersebut dari HariGaji sebelum membayar gaji anda pada bulan tersebut. Semua pengeluaran HariGaji akan diperhatikan sebagai pendahuluan syarikat dan dengan itu akan dianggap sebagai pembayaran sebahagian daripada gaji anda lebih awal. Oleh itu, penting untuk memastikan akaun anda dikendalikan oleh anda atau individu yang anda percayai sepenuhnya.

c. Keselamatan maklumat anda
Keselamatan dan privasi anda sangat penting bagi kami dan kami akan melakukan yang terbaik dengan kemampuan kami dengan menggunakan perlindungan yang sesuai untuk melindungi maklumat anda, mencegah kehilangan dan penggunaan yang tidak sah. Walau bagaimanapun, kami mengharapkan anda untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi maklumat peribadi dan akaun anda yang berada dalam kawalan dan jagaan anda, hingga kemampuan terbaik anda. Anda diharapkan dapat menggunakan sambungan yang selamat semasa menggunakan platform kami dan kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau masalah yang dihadapi kerana sambungan yang tidak selamat. Anda juga diharapkan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap maklumat masuk anda dan, dengan itu, bersetuju untuk menukar kata laluan anda secara berkala untuk memastikan keselamatan.

d. Menggunakan Platform
HariGaji menganggap semua tindakan yang dibuat dalam akaun anda dibuat atau dibenarkan oleh anda. Oleh yang demikian, anda diharapkan bertanggungjawab sepenuhnya dan melindungi maklumat anda. Kami akan berusaha membatalkan tindakan yang tidak disengajakan ketika dihubungi tetapi tidak dapat menjamin bahawa masalah akan diselesaikan terutamanya jika di luar kawalan kami.

e. Aktiviti penipuan
HariGaji berhak untuk menamatkan, menunda, atau menangguhkan akses anda ke dan penggunaan platform kami jika kami percaya terdapat aktiviti penipuan atau mencurigakan yang berkaitan dengan akaun HariGaji anda.

2. Interaksi dengan akaun bank yang dipautkan
a. Bayaran
Untuk mengakses perkhidmatan kami, akan ada langganan atau bayaran transaksi yang akan ditolak pada awal setiap tempoh langganan setelah anda mendaftar. Bayaran langganan atau transaksi akan ditolak dari jumlah yang anda minta atau dikenakan secara berasingan di akaun anda berdasarkan perincian yang anda berikan.

b. Polisi Pembatalan dan Bayaran Balik
Untuk menukar atau membatalkan langganan anda, hubungi HariGaji di support@harigaji.com.

Isu bayaran balik atau kredit dilakukan mengikut budi bicara kami. Kami juga tidak berkewajiban untuk mengeluarkan bayaran balik yang sama atau serupa pada masa akan datang. Sekiranya anda melanggan dengan bantuan pihak ketiga, anda boleh menghubungi orang ini untuk memahami persetujuan anda dengan mereka.

Apabila langganan dibatalkan, anda akan kehilangan akses ke sistem dan semua caj masa depan yang berkaitan dengan bulan langganan anda akan dibatalkan. Anda mungkin memberitahu kami, bila-bila masa, jika anda ingin membatalkan langganan anda, tetapi pembatalan hanya akan berlaku pada akhir tempoh pengebilan semasa anda. Oleh itu, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk baki hari dalam tempoh langganan anda tetapi anda akan dapat akses penuh ke Platform dan perkhidmatan kami sehingga akhir tempoh pengebilan anda.

Sekiranya anda ingin mengubah rancangan langganan anda, hubungi kami dan kami akan membuat perubahan yang berkaitan. Perubahan hanya akan berlaku pada akhir tempoh pengebilan semasa anda. Oleh itu, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk baki hari dalam tempoh langganan anda tetapi anda akan dapat akses penuh ke Platform dan perkhidmatan kami sehingga akhir tempoh pengebilan anda.

c. Perubahan akaun
Anda mesti memberitahu majikan anda atau kami dengan segera sekiranya maklumat akaun bank terpaut anda berubah. Perkhidmatan akses gaji yang diterima dan caj yuran langganan menggunakan maklumat akaun bank yang dipautkan secara berkala. Sekiranya anda tidak memberi tahu Harigaji mengenai perubahan akaun, akaun Harigaji anda dan penyertaan anda dalam perkhidmatan kami boleh memberi kesan buruk. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kesan buruk ini dan tidak mengawal fungsi penyedia akaun bank anda, oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan yang berkaitan dengan penyedia tersebut. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kesan buruk ini dan tidak mengawal fungsi penyedia akaun bank / e-dompet anda, oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan yang berkaitan dengan penyedia.

3. Pendidikan kewangan
Pendidikan kewangan yang diberikan hanyalah pengetahuan yang relevan bagi anda untuk lebih memahami persekitaran ekonomi. Itu hanya untuk tujuan maklumat dan tidak bertujuan untuk menggantikan atau menggantikan nasihat kewangan, undang-undang atau nasihat lain yang profesional. Kami dan rakan kongsi kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dan dengan tegas menolak sebarang dan semua tanggungjawab berkaitan dengan sebarang maklumat yang ditawarkan atau diberikan di Platform kami.

4. Pendedahan dan Persetujuan Dalam Talian dan Elektronik
HariGaji menjalankan perkhidmatannya menggunakan kaedah elektronik dan dengan menyetujui syarat-syarat ini, anda mengakui bahawa perkhidmatan tersebut dan akan diberikan melalui cara elektronik, seperti transaksi elektronik dan komunikasi.

Anda mengesahkan bahawa persetujuan anda terhadap syarat penggunaan ini membolehkan HariGaji mengumpulkan data yang berkaitan (seperti Nama, ID Pekerja, Tarikh Mula Pekerjaan, No. Kad Pengenalan / Pasport, No. H / P, E-mel, maklumat gaji Penggajian, butiran akaun bank Gaji , Data kehadiran) dari majikan anda yang akan digunakan oleh HariGaji untuk menyediakan perkhidmatannya dan memproses transaksi (lihat dasar privasi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai data anda). Anda mengakui bahawa persetujuan ini diberikan segera pada log masuk pertama anda ke aplikasi.

Anda selanjutnya mengakui bahawa anda menandakan persetujuan anda untuk terikat dengan semua dan semua perjanjian, terma dan syarat, dan kontrak dalam urus niaga anda dengan HariGaji dengan mengklik butang "Setuju dan Terima" atau yang serupa semasa anda log masuk di Platform menggunakan Maklumat Log Masuk. Anda bersetuju bahawa perjanjian, terma dan syarat, dan kontrak ini mengikat anda dengan cara yang sama seolah-olah anda secara fizikal melekatkan tandatangan anda di atasnya.

5. Hak harta intelek
Harigaji memiliki perisian yang digunakan oleh Platform dan hak harta intelek untuk kandungan Platform. Anda tidak berhak menyalin, menggunakan, menerbitkan, mempromosikan, mengintegrasikan, menggabungkan perisian, kandungan atau jenama kami tanpa kebenaran bertulis dari kami untuk melakukannya. Sebarang penggunaan yang menyalahi undang-undang atau tindakan yang disebutkan di atas akan menjadi pelanggaran penting terhadap hak harta intelek kami.

Anda tidak boleh menggunakan sebarang ciri komunikasi elektronik di laman web untuk tujuan apa pun yang menyalahi undang-undang, menyakitkan hati, kasar, dan mengganggu privasi orang lain, mengganggu, memfitnah, memfitnah, memalukan, cabul atau mengancam. HariGaji berhak untuk mengemukakan aduan jenayah dan sivil yang sesuai dan menyebabkan pendakwaan pelanggar di bawah undang-undang.

6. Penafian
Semua bahan dan maklumat yang disediakan dalam Platform disediakan "apa adanya" tanpa jaminan apa-apa, baik tersurat atau tersirat. Secara khusus, HariGaji tidak membuat jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan atau kelengkapan bahan yang disediakan. Selain itu, Syarat Penggunaan ini dapat disemak oleh Harigaji dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Anda akan dimaklumkan sekiranya berlaku perubahan besar. Dengan terus menggunakan Platform, anda terikat dengan versi Terma Penggunaan terkini.


7. Tanggungjawab dan Ganti Rugi
HariGaji dan rakannya, sekutu, pengarah, pegawai dan pekerja tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan, kerosakan, tanggungjawab atau perbelanjaan yang ditanggung atau dialami yang didakwa berpunca dari penggunaan Platform kami, dalam keadaan apa pun.

Anda juga bersetuju untuk membuat semua pihak yang disebutkan di atas bebas dan tidak berbahaya dari sebarang tanggungjawab yang timbul dari sebarang kerugian atau kerosakan dalam semua keadaan yang disebutkan di bahagian sebelumnya dalam Syarat Penggunaan ini dan terutama dalam keadaan berikut:
1. Tingkah laku mana-mana pengguna di Platform kami.
2. Kelewatan penggunaan Platform kami kerana faktor di luar kawalan kami.
3. Maklumat yang tertangguh atau tidak tepat diterima kerana kegagalan atau gangguan komunikasi yang digunakan oleh HariGaji untuk menyediakan perkhidmatan anda.
4. Kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh aktiviti penipuan yang disebabkan oleh pencurian atau pendedahan maklumat Login anda yang tidak dibenarkan.

Penggunaan Platform kami oleh anda adalah tanggungjawab anda sendiri.

bottom of page